Taal- en rekentoets draagt niet bij aan kwaliteit docenten

Posted: January 6, 2016 in Overig
Tags: , , , ,

ongeschiktDe reken- en taaltoets is ingevoerd om de kwaliteit van lerarenopleidingen te verhogen. Want blijkbaar is de redenatie dat wanneer je goed kunt rekenen en spellen, je ook goed kunt lesgeven. Ik vind dat krom. De reden dat de taal- en rekentoets moest worden ingevoerd, is dat leerlingen die van middelbare scholen afkomen, nog niet goed kunnen rekenen en spellen. Daardoor kun je je afvragen of de kwaliteit van het onderwijs dat ze hebben genoten wel goed genoeg is geweest.

Het invoeren van de taal- en rekentoets is een – al dan niet terechte – diskwalificatie van het niveau van het onderwijs, of meer van het niveau waarop leraren lesgeven. En de selectie bij de poort van de PABO-opleidingen zou dan ook plaats moeten vinden op het al aanwezige talent van de leraren in de dop om een goede docent te worden. Vaardigheden als rekenen en spellen kun je later nog bijspijkeren als dat nodig is. Maar talent op het gebied van lesgeven is veel moeilijker aan te leren.

Wat dat betreft zouden lerarenopleidingen een voorbeeld kunnen nemen aan bijvoorbeeld de selecties bij de Krijgsmacht voor officiers- en onderofficiersopleidingen. De jonge leidinggevenden in de dop gaan eerst door een mallemolen van allerlei psychologische testen en keuringen die specifiek zijn gericht op het testen van het al aanwezige talent om als leidinggevende te kunnen functioneren binnen de Krijgsmacht. Kun je dat niet, dan heb je pech, en word je niet aangenomen. Ook al scoor je tienen voor Nederlands, Engels en Wiskunde op je rapport, als je niet kunt leidinggeven, of mentaal niet sterk genoeg bent, kom je niet door de selectie heen.

Lerarenopleidingen zouden dat voorbeeld moeten volgen en in eerste instantie moeten selecteren op de potentie om een goede docent te kunnen zijn. Wellicht ook met psychologische testen, of door het laten geven van proeflessen door aankomend studenten, of door eerst te beginnen met een stage, of op een andere creatieve manier.

Want het feit dat iemand goed kan rekenen of spellen, maakt nog niet dat hij of zij dat goed over kan brengen op leerlingen. Dat lesgeven is namelijk een heel ander vak. Met de huidige test wordt getest of iemand goed onderwijs heeft gekregen. En dat is dus precies het probleem, dat getackeld moet worden. Potentieel goede leraren worden nu dus de dupe van het feit dat de lerarenopleiding eerder niet deugde.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s