Investeren in Defensie tegen huidige en toekomstige crisis

Posted: May 30, 2014 in Defensie, politiek
Tags: , , , , ,

S-fregatOngeveer 1/3e van de Nederlandse mannen denkt dat de crisis voorbij is. Dat stond vandaag op nu.nl, en blijkt uit een onderzoek van het Nibud. Die mannen die dat denken zijn over het algemeen goed opgeleid en hebben een relatief hoog salaris. Daartegenover staat dus 2/3e van de mannen die vinden dat de crisis nog niet voorbij is. Die gaan bezuinigen op uitgaven de komende jaren. Dit onderzoek geeft een trend aan die al langer aan de gang is. Een trend die wereldwijd zichtbaar is in ontwikkelde samenlevingen en economieën. Het verschil tussen rijk en arm, en de manier waarop die tegen de wereld aankijken wordt groter. De verschillen zijn nog nooit zo groot geweest. In het verleden zijn om minder revoluties uitgebroken en regeringen omver geworpen.

Tegelijkertijd met de toenemende ongelijkheid binnen landen, neemt de ongelijkheid tussen landen af. Het verschil tussen rijke en arme landen wordt kleiner. Dat komt vooral omdat de rijke landen economisch minder hard groeien, en dat in de toekomst ook niet meer gaan doen. De armere landen zullen juist knalharde economische groei gaan inzetten. Dat heeft mede te maken met de bevolkingsgroei. Een land heeft 2,1 kind per vrouw nodig om de bevolkingsgrootte op peil te houden. In ons land ligt dat cijfer onder de twee. Dat betekent dat onze bevolking vergrijst en op termijn gaat krimpen. Het betekent ook dat minder werkenden voor meer niet-werkenden moeten betalen. Wat de reden is dat de pensioenleeftijd omhoog gaat. We moeten langer werken om de verhouding tussen werkend en niet-werkend een beetje op peil te houden.

In de armere landen groeit de werkende bevolking. Daar zijn meer werkenden die minder niet-werkenden hoeven te onderhouden. En dat betekent meer economische groei, zeker als het kennisniveau in die landen ook nog eens omhoog gaat. Kortom, we verliezen de slag van opkomende economieën in Zuid-Amerika, Zuid-Oost-Azië, en Afrika.

De economische en politieke verhoudingen in de wereld verschuiven. Rusland ziet dat de ouder vijanden Europa en de VS economisch en militair minder een vuist kunnen maken, en versterkt zijn greep op de historische invloedssfeer, en daarmee op gas waar wij ook van afhankelijk zijn. China ziet de kansen die Afrika biedt, en investeert als een malle in dat continent. Beide landen investeren ook fors in hun Krijgsmachten die op hoger niveau worden gebracht. Historisch gezien heeft het land met de grootste marine de meeste invloed in de wereld. Heel vroeger was dat Nederland, in onze gouden eeuw, daarna was het Engeland, en de afgelopen eeuw is dat de VS geweest. China gaat die schade misschien wel inhaalden de komende 20 jaar, wat past bij hun opkomende status als grootste economie in de wereld.

In Europa bezuinigen we ons stuk op onze Defensie. Terwijl de wereld explosiever wordt, terwijl de macht verschuift, terwijl we moeten investeren om banen te creëren, en om onze toekomstige – en huidige- handel met het buitenland veilig te stellen. Om onze politieke en economische invloed te vergroten in de gebieden die van belang zijn voor het veilig stellen van onze welvaart. Immers als we nu zorgen dat we een politieke en economische vinger in de pap krijgen in opkomende landen, stelen we daarmee onze toekomstige welvaart, en onze banen veilig. Waarmee we mogelijk de inkomensverschillen in ons land kunnen verkleinen. En daarmee sociale onrust voor zijn.

Investeren in Defensie en investeren in opkomende landen is goed voor onze welvaart. De kenniseconomie staat door de bezuinigingen op het onderwijs op losse schroeven, maar dat levert honderden miljoenen op. Laten we dat geld investeren in Defensie, en in uitbreiding van de netwerken van Buitenlandse Zaken, om zo een toekomstgerichte investering te doen, die nu ook al banen oplevert.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s