De paradox van de EU

Posted: May 26, 2014 in politiek
Tags: , , , ,

geldWe mochten stemmen voor Europa en hoewel veel Nederlanders de mond vol hebben van vrijheid en democratie, kwam het grootste gedeelte van hen niet opdagen om aan die democratische rechten invulling te geven. Uit de uitslagen van deze Europese verkiezingen blijkt de paradox waarin onze maatschappij, maar ook veel andere Europese landen zich bevinden. Een paradox die ook wordt beschreven door deskundigen op het gebied van globalisering: Enerzijds winnen de eurofiele partijen, en anderzijds winnen de eurosceptische partijen. Dat is raar, zeker omdat beide partijen claimen de waarheid in pacht te hebben. De eurosceptische partijen doen dat in grotere mate op basis van emotie, en de eurofiele partijen meer op basis van ratio. Feit is dat de wereld meer een geheel wordt, figuurlijk gezien kleiner wordt, dat verschillen tussen landen kleiner worden, maar dat tegelijkertijd de verschillen in inkomen en welvaart en welzijn binnen landen groter worden. Meer mensen doen niet meer mee met de maatschappij, omdat ze niet kunnen, of niet weten hoe ze het moeten doen.

Een steeds kleiner gedeelte van de rijken bezit een steeds groter gedeelte van het geld. Steeds minder landen domineren een steeds groter gedeelte van de wereldhandel. Steeds meer geld wordt alleen gebruik om nog meer geld te maken. Steeds minder geld wordt voor daadwerkelijke handel ingezet. 500 bedrijven hebben ruim 60 procent van de wereldhandel in handen, en verdienen 80 procent van de inkomsten uit patenten en nieuwe technologische ontwikkelingen. Vroeger verdiende een directeur van een bedrijf maximaal 12 keer het loon van de gemiddelde werknemer. In sommige organisaties is dat opgelopen tot 1200 keer het salaris van een gemiddelde werknemer. De verhoudingen zijn uit proportie, en dat gevoel voedt de scepsisch tegen nog grotere bemoeienis van ver-van-ons-bed-politici uit Europa. Het is immers hun schuld, vinden de sceptici.

Tegelijkertijd heeft diezelfde globalisering gezorgd voor een hoger welzijn, en grotere welvaart voor ons. We hebben het nu beter dan 50 jaar geleden. Sterker nog, door de bank genomen heeft iedereen op de wereld het beter dan 50 jaar geleden. Met dank aan het verkleinen van barrières in internationale handel, het uitbesteden van productie naar andere landen, en concentratie van landen op hetgeen het land de meeste meerwaarde levert, door meer internationale samenwerking, en door stimulering van technologische ontwikkelingen

De globalisering is per saldo goed voor ons land. Meer Europese samenwerking ook.  En bij verdere globalisering zal het per saldo goed blijven voor ons land. Maar omdat andere landen nog een achterstand in te lopen hebben, zullen andere landen het beter gaan doen dan Nederland op economisch gebied. Oost-Europa zal de komende decennia meer bijdragen aan economische groei in Europa dan West-Europa. Domweg omdat daar meer te winnen valt, en omdat de bevolking daar jonger is.

Op het moment dat de Europese Unie dan nog sterker is, en er meer samenwerking is tussen de landen, er meer politieke en monetaire eenheid is, dan is Europa goed voor ons. Omdat wij dan ook profiteren van de sterkere ontwikkelingen in Oost-Europa. Desondanks zullen de verschillen binnen ons land wellicht nog groter worden, waardoor de rijken rijker worden en de armen relatief armer. Maar het alternatief, een wereld waarin wij als klein landje nauwelijks meer meedoen is ook niet aantrekkelijk. Dan gaan we er namelijk allemaal op achteruit. In die zin is een sterk Europa inderdaad beter voor Nederland als geheel, al zal juist de groep die niet meer meedoet nog groter kunnen worden. Dat is een werkelijkheid die voor velen lastig te accepteren valt, en een potentiele bom legt onder verdere Europese en wereldwijde eenwording en samenwerking.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s